O nás

Naším posláním je podporovat (tzv. biologické i náhradní) rodiny tak, aby mohly i v obtížných okamžicích svého života plnit všechny svoje funkce ve prospěch dětí. Nabízíme pomocnou ruku a podporu při překonávání nezdarů a překážek, hledáme spolu s rodinami jejich silná místa a zdroje, respektujeme jedinečnost každé rodiny a každé situace. Veškeré činnosti realizujeme se zřetelem na zájem dítěte.

Věříme, že zajištění důsledné ochrany práv všech dětí a naplňování jejich potřeb je prioritou celé společnosti. Využití a rozvoj potenciálu každého dítěte je zároveň podmínkou jejího rozvoje směrem k toleranci, lidskosti, otevřenosti a svobodě.

Společnost DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. zahájila svoji činnost 1.1.2015 jako nástupnická organizace služby Podpora rodiny SKP-CENTRUM, o.p.s. a nadále pokračuje v poskytování a rozvoji sociálních služeb pro rodiny s dětmi, služeb pěstounské péče, a v poradenských a vzdělávacích aktivitách.