Pomáhejte s námi

Vaše pomoc má smysl!

Každé dítě, se kterým se setkáváme, má nebo mělo start do života o něco náročnější, než jeho vrstevníci. Rodiny, se kterými spolupracujeme, řeší nejrůznější krizové či dlouhodobě obtížné situace, které mohou ohrožovat harmonický vývoj dítěte, narušovat vztahy v rodině a její stabilitu. Některé děti nemohou vyrůstat se svými rodiči a naší snahou pak je podpořit v maximální možné míře i jejich náhradní rodinu.

Díky Vaší pomoci, ať už formou finančního příspěvku či dobrovolnické práce, můžeme pomáhat zcela konkrétním dětem a jejich rodinám. Možná to jsou děti, které žijí ve Vašem sousedství. Možná to jsou spolužáci Vašich dětí.

Někdy i drobná pomoc může být oním pověstným mávnutím motýlích křídel, které způsobí tajfun na druhé straně zeměkoule. Můžete změnit život dítěte, život člověka, k lepšímu.

Děkujeme Vám!

Finanční pomoc

Č. účtu:  254393940/0300

Přispět můžete jednorázovým zasláním finančních prostředků na náš účet, můžete se také stát se pravidelným přispěvatelem a každý měsíc uvolňovat ve prospěch činnosti naší organizace libovolnou částku dle vlastního uvážení.

Chcete-li přímo podpořit některou konkrétní činnost či akci, rádi připravíme darovací smlouvu, ve které bude jasně specifikován účel použití finančních prostředků.

Po vyčerpání  Vašeho daru, Vám poskytneme  informace o jeho využití i fotografickou dokumentaci Vámi podporované akce.

Daňové zvýhodnění

Při poskytnutí daru můžete uplatnit daňové zvýhodnění dle zákona 586/1992 Sb.

Fyzická osoba (zaměstnanec) může použít odčitatelnou položku, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1.000,– Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Právnická osoba (firma) má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota daru bude činit alespoň 2.000,- Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Děkujeme Vám!

Dobrovolnictví

Hledáme dobrovolníky na doučování dětí v rodinách poskytujících pěstounskou péči a na výpomoc při akcích pro ně pořádaných.

Jedná se pravidelné doučování dětí navštěvujících 1. – 5. tř., a to především v matematice, češtině a angličtině. Zároveň hledáme dobrovolníky, kteří by nám vypomáhali při pořádání akcí pro pěstouny – hlídání dětí, pomoc při organizaci programu apod.

Děkujeme za spolupráci

Radek Tejkl – tvorba webových stránek. www.radektejkl.cz

Tereza Šmahová – návrh loga. www.moot.cz

Pomáhejte nakupováním přes GIVT

Zapojili jsme se do projektu GIVT. To znamená, že při nákupu na e-shopu bude část z ceny věnována naší organizaci. A Vás to nebude stát ani o korunu víc 🙂

Jak na to?

  1. Klikněte na tento odkaz » nebo níže na obrázek.
  2. Na další stránce klikněte na tlačítko Podpořit.
  3. Pak si vyberte svůj oblíbený e-shop a klikněte na tlačítko Zahájit nákup.
  4. …a hurá do nakupování 🙂
  5. A je to. Moc Vám děkujeme.