Pozitivní rodičovství

Pozvánka

Milí rodiče, pěstouni, osvojitelé,

dovolte nám nabídnout Vám možnost účasti v kurzu pro rodiče – TripleP (Program pozitivního rodičovství). Naše organizace DaR – Centrum pro dítě a rodinu o.p.s. se stala jednou z mála organizací v České republice, které mohou tento program realizovat.

Od rodičů se často očekává, že po narození dítěte budou automaticky odborníky na výchovu. Často se však potýkají s problémy. A s těmito problémy může pomoci právě program TripleP. Program Vám neříká, jakými máte být rodiči, ale dá Vám jednoduché a praktické strategie, které můžete přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám. Přínosy bývají ohromné a dlouhodobé.

O kurzu

Tři P v „TripleP“ znamenají Positive Parenting Program, v češtině „Program pozitivního rodičovství“, což znamená, že váš rodinný život bude mnohem příjemnější.

TripleP vám pomůže

 • Vychovávat šťastné a sebejisté děti.
 • Zvládat nevhodné chování, aby si všichni členové rodiny více užívali života.
 • Stanovit si pravidla a postupy, které všichni respektují a dodržují.
 • Podporovat chování, které se vám líbí.
 • Pečovat o sebe jako o rodiče.
 • Být si jistí, že děláte správnou věc.

Jak program vypadá

Program se skládá ze 4 skupinových setkání rodičů (každý týden 1 sezení v délce 2 hodin), 3 individuálních telefonických hovorů a 1 závěrečného skupinového sezení (v délce 2 hodin). Aktuálně se mohou zúčastnit rodiče (pěstouni, osvojitelé, poručníci) dětí ve věku 6–12 let. Setkání budou probíhat na adrese Bělehradská 513, Pardubice. V případě potřeby je zajištěno hlídání dětí, součástí programu je i drobné občerstvení pro účastníky. Kurzy jsou bezplatné.

Skupinovými setkáními Vás provede naše lektorská dvojice Mgr. Michaela Rybová a Bc. Pavla Vitáčková.

4 mil. dětí a rodin

po celém světě, které byly v rámci programu podpořeny

30 zemí světa

včetně Austrálie, Nového Zélandu, USA a Kanady, Singapuru, Japonska, Íránu, Spojeného království, Švýcarska, Rumunska, Německa a dalších zemí EU

35 let výzkumu

přes 665 studií a publikovaných prací, včetně více než 340 evaluačních studií

Další informace

Další informace najdete také na www.mzcr.cz/triple-p/. Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu TripleP do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „TripleP“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.

Aktuální termíny a přihlášení

Jednotlivá sezení budou probíhat v pondělí od 16:00 do 18:00 na adrese Café Robinson, Mladých 325, Pardubice.

Termíny jsou:

 • sezení č. 1 – 12. září;
 • sezení č. 2 – 19. září;
 • sezení č. 3 – 26. září;
 • sezení č. 4 – 3. října;
 • sezení č. 5 – 31. října.

Telefonické konzultace budou probíhat po domluvě s lektory.

Pokud máte zájem o účast v programu, neváhejte nás kontaktovat na email lucie.hruba@darops.cz.