Životní situace

Syn má velké potíže ve škole, hrozí mu propadnutí …

Máťa je žák 4.třídy, ve škole má špatné známky, hrozí mu propadnutí. Maminka se s Máťou snaží učit, ale nestačí na to.

Co dál?

Na žádost maminky jsme navázali spolupráci se školní psycholožkou a třídní učitelkou Máti. Prostřednictvím studentky – dobrovolnice jsme zajistili Máťovi doučování.

Nemůžeme s dcerou najít společnou řeč, pořád se hádáme …

Paní Věra má 16 letou dceru Ninu. S jejím otcem se rozvedla už před lety. Nina jí to však nedokáže odpustit. V poslední době se stále hádají, Nina odmlouvá, „chytila se party“, občas je z ní cítit alkohol a cigaretový kouř. Paní Věra na dceru nestačí a začíná mít strach z následků. Na všechno je sama, nemá si o tom s kým popovídat

Co dál?

S paní Věrou jsme měly několik schůzek, kde jsme společně řešily její problémy. Zajistily jsme pomoc našeho psychologa, kde budou pracovat i na rodinné terapii společně s Ninou.

Stali jsme se pěstouny a potřebujeme  …

… si popovídat o svých radostech i starostech při péči o svěřené dítě, sdílet vzájemně zkušenosti s jinými pěstouny

Nabízíme Vám doprovod a podporu při Vašem poslání. Můžete se na nás obrátit s jakýmikoliv Vašimi radostmi i starostmi.

Organizujeme skupinová setkání pěstounů, kde je možné vzájemně sdílet své zkušenosti, popovídat si, poradit se,  navázat nová přátelství a dále tematická skupinová setkávání vedená psychologem.

 

 

… zajistit respit

Nabízíme pomoc při vyhledání vhodného pobytu pro dítě, ať už se jedná o tábor, příměstský tábor, školu v přírodě nebo víkendový pobyt.

 

 

… pomoc s domácí přípravou dítěte do školy

Nabízíme Vám pomoc při domácí přípravě dítěte prostřednictvím našich pracovníků nebo dobrovolníků. Dále můžeme poskytnout podporu a pomoc i Vám při zvládání učení se s dětmi a při kontaktu s pedagogickými pracovníky ve škole.

 

 

… poradit  s problémovým chováním dítěte

Nabízíme Vám podporu a pomoc nejen našich pracovníků, ale i dětského psychologa

 

 

… poradit s výběrem vhodné školy pro dítě

Nabízíme Vám pomoc při zajištění vyšetření dítěte v Pedagogicko-psychologické poradně (objednání, případně doprovod na vyšetření), dále kontakt s pracovníky vybraných škol a doprovod na setkání.

 

 

…pomoc  s kontaktem s biologickými rodiči dítěte

Nabízíme Vám doprovod  a podporu při setkáních nebo asistovaných kontaktech s biologickými rodiči.

 

 

… pomoc s vyřízením cestovních dokladů pro dítě

Nabízíme Vám pomoc při vyřizování žádostí – souhlas biologických rodičů s vydáním pasu, případně souhlas soudu, dále podání žádosti na příslušném odboru městského úřadu

 

 

… pomoc s vyřizováním sociálních dávek

Nabízíme Vám doprovod na úřady, pomoc při vyplňování a podávání žádostí, při kompletaci dokladů.

Nevídám se s dcerkou, moc se mi po ní stýská …

Pan Petr udělal v životě několik špatných rozhodnutí. Měl potíže s alkoholem i drogami. Nyní už je vyléčený a snaží se začít nový život. Má malou dcerku, která je v pěstounské péči u prarodičů a vůbec se s ní nevídá. Moc se mu po ní stýská. Neví ale, jak začít, nechce malé nijak ublížit.

Co dál?

Pan Petr navázal spolupráci s úřady (oddělení péče o děti Městského úřadu) i s organizací, která pomáhá pěstounské rodině, kde jeho dcera nyní žije. Proběhlo několik asistovaných kontaktů. Bude to sice ještě dlouho trvat, ale pomalu a po malých krůčcích pan Petr začal obnovovat vztah se svou dcerkou.

Mám velké finanční problémy, nevím, jak zaplatím bydlení a postarám se o děti …

Iva pracuje jako prodavačka a moc si nevydělá. Výživné, které jí na 3 děti platí bývalý manžel, také není vysoké. Po zaplacení nájmu jí nezbývá téměř nic, Iva nemá peníze na zimní oblečení pro děti, na pomůcky do školy….

Co dál?

S paní Ivou jsme spočítaly její náklady na bydlení a doporučili podat si na kontaktním pracovišti Úřadu práce žádosti o příspěvek na bydlení a dávky v hmotné nouzi.

Nabídka pomoci: doprovod a pomoc při jednání na úřadě, pomoc při vyplnění žádostí a zkompletování dokladů, oslovení nadací.

Máme výpověď z bytu, nevím, kam půjdeme …

Rodina Novákových žije v pronajatém bytě. Majitel bytu se rozhodl byt prodat a dal Novákovým výpověď. Nemají kam jít.

Co dál?

Novákovi se nejprve musí obrátit na Městský úřad v místě svého bydliště, na oddělení, kde mají na starosti přidělování bytů a žádost o přidělení bytu si podat. Vzhledem k tomu, že to je dlouhodobá záležitost, je dobré si zjistit další možnosti – možnost pronájmu bytu, ubytovny, azylové domy.

Nabídka pomoci: zjištění možností, pomoc při jednáních

Nerozumím si s manželem, chtěla bych se rozvést, ale bojím se…

Paní Jitka žije v nefunkčním manželství. S manželem se často hádají, hodně tím trpí děti. Paní Jitka by se chtěla rozvést, ale bojí se, že to nezvládne. Neví, kde začít, jak napsat žádost o rozvod, jak si požádat o výživné…

Co dál?

Nabídka spolupráce:  pomoc při sepsání návrhu žádosti o rozvod, o svěření dětí do péče i stanovení výživného na děti, doprovod na jednání na úřadech i soudu. Dále můžeme nabídnout služby našeho právníka.