1. 4. 2017 – Seminář: První pomoc (nejen) u dětí

Termín: 1.4.2017 (sobota) 

Začátek akce: 9:00 – 6 hodin vzdělávání

Přednášející: Bc. Vlasta Doušková (specialistka v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče)

Seznámení se zásadami první pomoci (co dělat, když…). Nácvik ošetření zranění, polohování a resuscitace. Komunikace se záchrannou službou.

Po celou dobu vzdělávání bude zajištěn bohatý program pro děti!