Nabídka vzdělávání I. pololetí 2018

Psychosexuální vývoj dítěte a dospívajícího

Termín: 17.2.2018 (sobota)

Začátek akce: 9:00 hod. – 6 hodin vzdělávání

Lektorka: Mgr. Klára Moravcová (dětský psycholog, rodinný terapeut)

Jaké chování z hlediska psychosexuálního vývoje dítěte lze považovat za „normu“ a  jak reagovat?

Kdy je sexuální chování dítěte neobvyklé, tedy  příznakem hlubších potíží dítěte a jak vyhledat odbornou pomoc?

Kdy a jak mluvit s dětmi o sexu  a intimnostech?

 

Jak si doma porozumět

Termín: 8.3.2018 (čtvrtek)

Začátek akce: 15:00 – 3 hodiny vzdělávání

Lektorka: Mgr. Gabriela Macková (psychoterapeut, rodinný terapeut)

…Abychom si rozuměli s našimi dětmi i partnery, je třeba je v první řadě přijmout se vším, co k nim patří… s jejich emocemi, nejistotami, radostmi i trápeními. Také se společně zamyslíme se nad tím, jak je pro dítě důležité znát své biologické rodiče. Povíme si, jak na to, abychom vše co nejlépe zvládli.

 

Poruchy chování a pomoc ve výchově   

Termín: 21.3.2018 (středa)

Začátek akce: 15:30 hod. – 3 hodiny vzdělávání

Lektorka: Mgr. Klára Moravcová (dětský psycholog, rodinný terapeut)

Kdy se jedná pouze o závadové chování a kdy už se jedná o poruchu chování?

Jak poruchu chování rozpoznáme? Čím se projevují? Jaká je jejich příčina a prognóza?

Jak reagovat na konkrétní výchovné potíže: lhaní, krádeže, agresivitu v různém věku dítěte?

 

Jak se s dítětem učit, příprava do školy

Termín: 14.4.2018 (sobota)

Začátek akce: 9:00 – 6 hodin vzdělávání

Lektorka:  Mgr. Ivana Němcová (speciální pedagog – Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice)

Obsah semináře:

–          Vedení domácí příprava

–          Zásady efektivního učení, technika a strategie učení

–          Problémy s pamětí, typy paměti, důvody zapomínání

–          Problémy s trémou a strachem

–          Problémy s plánováním

–          Problémy se soustředěním

–          Specifické poruchy učení a jak na ně

 

Po dobu vzdělávání je zajištěno hlídání dětí – prosíme hlásit dopředu (kapacita je omezena)

Místo konání:  DaR- Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. Bělehradská 513, Pardubice Polabiny

(Vchod do budovy je naproti vodní ploše „Bajkal“)

Kontakt:

Alena Kopová: tel. 773 085 585, e-mail: alena.kopava@darops.cz

Martina Šafářová: tel. 773 080 585, e-mail: martina.safarova@darops.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!