Výchova bez poražených

Pozvánka

Milí rodiče, maminky, tatínkové,

dovolte mi nabídnout Vám možnost účasti v kurzu pro rodiče – P.E.T. (Parent Effectiveness Training), v České republice také známém pod názvem Výchova bez poražených.

Ať už jsme rodiči batolete, školáčka nebo „puberťáka“, nemálo z nás zažívá okamžiky, kdy je rodičovství – přes veškerou lásku a snahu – docela výzvou. Prožíváme radostnou „souhru“, ale i dramatické konflikty, pocit vzájemného souladu a napojení, ale i nedorozumění, odpor, pocity nepochopení. Někdy máme všeho „plné zuby“ – a nejen my, ale i naše děti.

Uvažovala jsem, s přihlédnutím ke zkušenosti s vlastními dětmi, ale i s rodinami našich klientů, zda je možné atmosféru v rodině zpříjemnit, podpořit porozumění, skutečně zlepšit vzájemné vztahy tak, …

… aby se děti cítily přijímány a milovány (což je pocit, který je živnou půdou pro rozvoj jejich schopností, zodpovědnosti a sebepřijetí).

… aby rodiče pociťovali uspokojení a lásku, aby i na jejich potřeby byly dětmi brány ohledy.

… abychom se spolu prostě lépe domluvili a bylo nám spolu doma fajn.

A jak to tak bývá, „osud“ mi do cesty přinesl právě kurz P.E.T., neboli Výchovu bez poražených. Přeji Vám mnoho radosti a klidu na Vaší rodičovské cestě, a pokud Vás naše nabídka zaujme, těším se s Vámi naviděnou!

Gábina Chovancová
ředitelka společnosti DaR, o.p.s. a lektorka kurzu P.E.T. – Výchova bez poražených

O kurzu

Koncept P.E.T. vytvořil před více než 50 lety americký psycholog a psychoterapeut Thomas Gordon. Thomas Gordon byl žákem zakladatele humanistické psychologie Carla Rogerse, mnoho let terapeuticky pracoval s rodinami a s dětmi.

Ve své praxi se opakovaně setkával s problémy, které vyplývaly právě z potíží v komunikaci – děti sdělovaly, že jim rodiče nerozumí, že je „nemají rádi“, často „utíkaly“ k partám, alkoholu, nebo doslova utíkaly z domova. Rodiče na druhé straně trpěli pocitem, že je děti nerespektují, že jim „dělají naschvály“, že doma vládne odstup a chlad, nebo neustálé hádky, atd. A tak v zájmu předcházení těmto potížím vymyslel koncept kurzu, kde se rodiče mohou naučit, jak lépe komunikovat, uvědomit si, co oni sami potřebují, ale také na vlastní kůži prožít, jak se v různých situacích může cítit jejich dítě.

Gordonův přístup:

 • je demokratický,
 • vychází z předpokladu, že vzájemný respekt je výsledkem přijetí a porozumění,
 • a také vychází z předpokladu, že člověk jako takový je ze své podstaty „dobrý“, má touhu žít v dobrých vztazích a má potenciál takové vztahy vytvářet.

Co se v kurzu naučíte

 • Jak mluvit s Vašimi dětmi tak, aby Vám naslouchaly.
 • Jak naslouchat Vašim dětem tak, aby cítily, že jim opravdu rozumíte.
 • Jak řešit konflikty ve Vaší rodině tak, aby se nikdo necítil „poražený“, ale problém se přesto vyřešil.
 • Způsob řešení problémů a schopnost rozhodnout se, jaké nástroje a dovednosti pro kterou situaci použít.

Co může Vaše rodina díky kurzu získat

 • Děti se budou cítit svobodnější ve vyjadřování svých pocitů a sdělování svých problémů, místo aby se před Vámi uzavřely.
 • Děti se budou učit sebe-disciplíně, sebe-kontrole a vnitřnímu pocitu osobní zodpovědnosti.
 • Naučíte se, jak spolupracovat a postupovat společně, spíš než proti sobě navzájem.
 • Budete zažívat méně zlostných výbuchů a více uspokojivě vyřešených problémů.
 • Naučíte se společně podílet na vytváření pravidel tak, aby se všichni zúčastnění cítili motivovaní je dodržovat.
 • Více porozumění a pochopení mezi rodiči navzájem.
 • Méně mocenských bojů, méně napětí, méně vzteku, zato více radosti, klidu a láskyJ.

Organizace kurzu

Kurz je rozdělen do 8 setkání po třech hodinách. Setkání probíhají většinou 1x týdně v odpoledních a podvečerních hodinách, v prostorách naší organizace na adrese Bělehradská 513.

Kurz je otevřen rodičům dětí v jakémkoliv věku, ať již přijdou samostatně, nebo oba rodiče společně. Minimální počet osob pro otevření kurzu je 6 osob, maximální počet je 10 osob.

Cena kurzu

4900,- Kč/ 24 hodin (možnost platby ve třech splátkách – 900 Kč + 2000 Kč + 2000 Kč)

K domácí přípravě v průběhu kurzu je vhodné mít k dispozici knihu Thomase Gordona Výchova bez poražených, kterou je možné u lektorky zakoupit (200,-Kč), nebo na dobu trvání kurzu zapůjčit.

Kontakt:

Gabriela Chovancová
ředitelka společnosti DaR, o.p.s. a lektorka kurzu P.E.T. – Výchova bez poražených

    +420 777 587 519
  gabriela.chovancova@darops.cz

S jakýmikoliv dotazy nebo podněty se na mě neváhejte obrátit.

Aktuální termíny a přihlášení

Aktuální termín:

Od 19. 3. vždy v úterý od 16.30 do 19.30.
Tedy: 19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5.

Místo:

DaR, o.p.s., Bělehradská 513, Pardubice

Cena:

4 900 Kč (možnost platby ve třech splátkách – 900 Kč + 2000 Kč + 2000 Kč)