8. 2. 2017 – Seminář: Identita dítěte v náhradní rodinné péči

Termín: 8.2.2017 (středa)

Začátek akce: 9:00 hod. – 3 hodiny vzdělávání

Přednášející: Mgr. Klára Moravcová (dětský psycholog, rodinný terapeut)

Co je to identita dítěte, jak se utváří v různých vývojových stádiích dítěte a jaké faktory ji ovlivňují? Jaké jsou poruchy identity a specifika dětské identity v náhradní rodině? Jak s dítětem mluvit o jeho biologických rodičích a jaké zásady dodržovat při kontaktu s nimi?

Za pomoci  praktických nácviků a zpětné vazby ze strany lektora a ostatních účastníků  si účastník zreviduje své dosavadní  postoje  a chování –  u některých si ujasní, že výchově dítěte pomáhají a ponechá si je,  některé si doplní, u některých bude uvažovat o změně.  V bezpečném „tréninkovém“ prostředí  si sám  vyzkouší nové reakce, způsoby chování a jednání.