15. 3. 2017 – Seminář: Puberta a jak ji zvládnout

Termín: 15.3.2017 (středa)

Začátek akce: 14:30 – 4 hodiny vzdělávání

Přednášející: Mgr. Gabriela Macková (psychoterapeut, rodinný terapeut)

Puberta je vývojové období – přibližně 10 – 15 let.  Je to čas zrání, prostor třeba pro „jablko“, kdy je nezbytné jej netrhat ani příliš netřást stromem, jelikož je teprve v procesu vývoje. Je to čas, kdy je třeba strom dobře zavlažovat trpělivostí a pochopením, nechat svítit a vyhřívat sluncem jistoty, hranic a srozumitelných dohod a chránit před parazity jako je pokušení drog, nebezpečných part a předčasného a neřízeného sexu. Jablko je metaforou pro dítě v období, které je pro mnohé náročné, pojďme společně objevovat cestu, způsob jak se s těmito „tvory“ dohodnout bez větších ztrát na důvěře a cti.

S sebou se prosím Vás přineste vzpomínky na vaši vlastní „pubertu“, s tímto mentálním materiálem budeme intenzivně pracovat… :-)!